Play! Artistic

Band Coaching

Onder de naam Gehannes Bandcoaching wordt op dinsdag en woensdag (schoolvakanties uitgezonderd) muziekles gegeven aan kinderen van 6 tot 16 jaar in Area51Skatepark. Het is geen gewone muziekles, we noemen het dan ook repetities.

Hanneke van den Boomen heeft deze manier van coachen 22 jaar geleden opgezet vanuit de overtuiging dat muziekles aan jonge kinderen meer moet uitgaan van de creativiteit, artisticiteit en speelsheid van de kinderen en jongeren. Traditioneel en hedendaags muziekonderwijs leggen de nadruk vaak te eenzijdig op de cognitieve ontwikkeling, waardoor de creativiteit en speelsheid na een lange leerweg weer opnieuw ontwikkeld moeten worden. Bij Gehannes staan commitment en gedrevenheid voorop. Als de muzikanten de smaak eenmaal te pakken hebben komen ‘muziekspelenderwijs’ ook notenschriften in beeld.

Uitproberen van verschillende instrumenten, het zelf schrijven van tekst en melodieën, improviseren en samenspelen zijn belangrijke uitgangspunten. De bandcoaches zijn muzikanten met podiumervaring. Zij leren de kinderen basistechnieken, een goede houding (ter voorkoming van RSI) en samenwerken in een band. Dat betekent ook dat er iets gevraagd wordt van de deelnemers: thuis oefenen, aanwezig zijn op de repetities en zelf een inbreng hebben. In een band zijn de leden aangewezen op elkaar.

Zien hoe het er aan toe gaat tijdens de repetities van Gehannes Bandcoaching bekijk dan de documentaire over Gehannes bandcoaching >

Wil jij ook in een band van Gehannes spelen?

Stuur dan nu een email naar: info@gehannes.nl en geef je op voor de bandcoaching! (Vergeet niet je naam en leeftijd te vermelden!)